دنیای جدید ما با پارسا کوچولو

فرزندم ،خدا با توست همراهی خدا با تو مثل نفس کشیدن است آرام ،بی صدا ،همیشگی

جشن تولد (3 ) مهد کودک

همه میدانید که مهد کودک چیست یه جایی که ما اصلا باهاش حال نمیکینم.البته خوب تولد خیلی خوب است و ما که اصلا خیلی خودمان را گرفته ایم خوشحالیم اما سعی میکنیم نشان ندهیم و میخواهیم کیک را ببریم با مادرجانمان و خاله مهسا(نجم الدین ) و باز هم با دوستانمان از راست دینا ،کسری ،نازنین زهرا ،خودم ،امیر حسین ،نیکان ،پارسا ،مریم ،آرمین و مادر کمک میکند تا کیک را ببریم و حالا کادوها میرسد و به اخر ماجرا میرسیم .در پناه حق باشیدو برایمان انرژی مثبت بفرستید ...
6 شهريور 1394

جشن تولد ( 2 )

این ماییم وقتی 4 سالمان تمام شد و وارد 5 سال اول زندگیمان شدیم و باز هم ماییم البته کمی خوش اخلاقتر د رجشن تولد میکی موسی مان و با مهمانهایمان د رحال بریدن کیک میکی موس و با پد رجانمان که کپی برابر اصل می باشند البته ماجرا هنوز هم تمام نیست ما به مهد کودک میرویم و جشنی بر پا میکینیم ...
6 شهريور 1394
1